Team.jpg

Wydarzenia

Graduacja stażystów z rocznika 2020
Apprentice.jpg
We wrześniu stażyści w  ścieżce mechatronicznej kończyli swoją dwuletnią przygodę rozwojową. Z tej okazji odbyła się uroczysta graduacja, która była okazją do ponownego spotkania się stażystów ze wszystkich lokalizacji, integracji i celebracji sukcesu. Niezależnie od tego, czy stażyści zostają w strukturach organizacji (większość z nich), czy kontynuują swój rozwój na studiach lub w innych organizacjach, ukończenie stażu jest dużym osiągnięciem i zakończeniem bardzo intensywnego okresu edukacji. To ważne, żeby na moment się zatrzymać i świętować ten sukces!