Camila and Mike.JPG

Inżynieria i mechatronika (RME)

Docelowe stanowiskoTechnik utrzymania ruchu
LokalizacjaPolska
Czas trwania programu2 lata
Minimalne wymagania wstępneOczekujemy technicznego wykształcenia na poziomie szkoły średniej lub branżowej (dopuszczamy uczniów ostatniej klasy), pasji do nauki, chęci rozwoju i zainteresowania ścieżką kariery w obszarze mechatroniki
Uzyskane kompetencje

Kluczowe kompetencje formalne uzyskane w trakcie programu:

-kwalifikacja mechatronik (ELM 03) -kwalifikacja technik mechatronik (ELM 06)

-uprawnienia PIT

-uprawnienia SEP

-szkolenie certyfikacyjne Lean

-szkolenia CAD oraz AutoCAD

-szkolenie certyfikacyjne ISO 14001 -szkolenie certyfikacyjne NEBOSH

-szkolenia z zakresu mechaniki

-szkolenia z zakresu elektryki i elektroniki

-szkolenia z zakresu pneumatyki

-szkolenia z zakresu automatyki

Organizacja pracyZatrudnienie na 3/4 w pierwszym roku oraz pełen etat w drugim roku, w trybie jednozmianowym
Advanced Mechatronics Image.jpg
Staż w naszym dziale RME (RME - Reliability, Maintenance, Engineering) to wyjątkowa okazja, aby rozwinąć i sprawdzić w praktyce zdobywaną w szkole wiedzę oraz uczyć się od zespołu najwyższej klasy specjalistów i inżynierów. Poprzez autorski plan szkoleniowy będziemy wspierać Cię w rozwijaniu umiejętności technicznych oraz kompetencji miękkich, które są ważne dla Twojego sukcesu w świecie zawodowym. Oprócz kluczowych zagadnień technicznych w praktyce, nauczysz się planowania i ustalania priorytetów, rozwiniesz zdolności analityczne oraz umiejętności komunikacji (w tym podstawy języka angielskiego) oraz współpracy. W trakcie całego programu będziesz otoczona/y opieką mentora, który wspomagać Cię będzie w planowaniu Twojej drogi edukacyjnej oraz zawodowej.

Podczas stażu zostaniesz przeszkolona/y, aby nauczyć się, jak osiągnąć następujące cele:
• Zapewnienie standardów w utrzymaniu niezawodności środowiska pracy - od nowoczesnych technologii logistycznych, po instalacje budynkowe,
• Wdrażanie i utrzymywanie nowoczesnego parku technologicznego w bezpieczny sposób,
• Prowadzenie konserwacji zapobiegawczej w odniesieniu do całego wyposażenia obiektu przy użyciu dedykowanego systemu zarządzania środkami trwałymi,
• Zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu klientom wewnętrznym, przy użyciu nowoczesnych metod,
• Szybkie reagowanie na awarie, wyciąganie z nich wniosków i wprowadzenie działań korygujących,
• Uczestniczenie w realizacji wspólnych projektów z różnymi działami, a w szczególności przy podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa,
• Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz wymianę doświadczeń ze specjalistami w zespole.

Szkolenia na stanowisku pracy to jednak nie wszystko. Towarzyszyć im będzie intensywny program szkoleniowy, który pozwoli Ci uzyskać kwalifkacje formalne w zawodzie Machatronik (ELM 03), Technik Mechatronik (ELM 06), a także szereg szkoleń z zakresu mechaniki, elektryki, pneumatyki, automatyki, rysunku technicznego, programowania PLC. Pod koniec programu szkoleniowego, będziesz w pełni przygotowana/y do udziału w rekrutacji na stanowisko Technika RME oraz rozpoczęcia kariery technicznej w naszej organizacji.
download (34).jpeg

Gotowi wskoczyć na trampoline do kariery technicznej?

Role są dostępne we wszystkich naszych magazynach. Rozpocznij swoją zawodową podróż już dziś!