Poznaj Oliwię, stażystkę w ścieżce mechatronicznej

Dlaczego zdecydowałaś się na staż w Amazon?
Zależało mi na tym, aby zaraz po ukończeniu szkoły technicznej, jak
najszybciej zacząć zdobywać doświadczenie zawodowe - Aby świeżą
wiedzę szkolną (w większości teoretyczną) móc wykorzystać w
praktyce. Amazon okazał się do tego idealnym miejscem.

Czy mogłabyś podać trzy najważniejsze korzyści, które
daje Ci staż w Amazon?
Doświadczenie zawodowe, umiejętności miękkie, ponieważ w RME
działamy w zespole. Dużo zależy od współpracy z ludźmi i umiejętności
konstruktywnego porozumienia się. Fundusze - stażyści nie tylko mają
zapewnione środowisko do nauki ale także opłacane cenne szkolenia i
normalne wynagrodzenie.

Czy myślisz, że staż w Amazon będzie miał wpływ na Twoją
dalszą karierę zawodową?
Jestem osobą, która przyszła na staż bez żadnego doświadczenia
zawodowego. W ciągu zaledwie 6 miesięcy przyswoiłam ogrom wiedzy
technicznej i umiejętności manualnych. Na dodatek - uważam, że
poprawiły mi się również umiejętności miękkie. Są to najważniejsze
atrybuty potrzebne w wykonywaniu mojego zawodu, które z pewnością
będą mieć wpływ na moją dalszą karierę zawodową.